Munay-Ki InwijdingenMunay Ki zou je kunnen vertalen in: 

"Ik houd van je vanuit het diepst van mijn zijn".

 

De inwijdingen herstellen de verbinding met je innerlijke kracht, versnelde transformatie naar een hoger bewustzijn, verlichting en wereldvrede. 

De 9 inwijdingen van de Munay-Ki zijn een geschenk van de Inca's welke aan ons over zijn gedragen door
de Q' eros, sjamanen uit het Andes-gebergte welke de laatste afstammelingen zijn van de Inca's. 

 

Evolutie vindt normaal gesproken plaats gedurende vele generaties, deze inwijdingen maken het mogelijk dat je evolutie met een kwantumsprong plaatsvindt. 

De Munay-Ki zijn de codes voor de nieuwe tijd, de nieuwe mens en worden gegeven in de vorm van negen inwijdingen. In feite zijn het downloads van nieuwe software vanuit "Het Veld". De poort waardoorheen deze energieoverdracht plaatsvindt is het chakra-systeem. 

 

De chakra's zijn verbonden met ons ruggenmerg en geven zo heel direct informatie door aan ons neurofysiologisch systeem en ons brein.
De eerste zeven inwijdingen waren er altijd al, de achtste en negende
sinds kort. 

In eerste instantie werden de inwijdingen door de sjamanen van het Andes-gebergte aan de leerling doorgegeven wanneer deze er klaar voor was. De laatste beide inwijdingen kregen de Q' eros rechtstreeks vanuit de spirit hoog in de bergen.

Pas sinds 1949 kan de 8ste inwijding van mens tot mens worden overgedragen en de laatste inwijding is pas sinds 2006 beschikbaar om van mens tot mens overgedragen te worden.

  

De Munay-Ki inwijdingen activeren je energieveld en haar kracht om te manifesteren en te creëren. Het transformeert je leven vanuit een basis van schaarste tot een basis van overvloed. De 9 inwijdingen worden meestal in twee tot drie sessies gegeven.

Nadat je alle inwijdingen hebt ontvangen mag je deze ook weer doorgeven aan ieder andere persoon die deze wil ontvangen. Het is namelijk het doel om zoveel mogelijk positieve energie op de wereld te creëren. Basis Inwijdingen


1ste inwijding - Initiatie van de Heler. Hampe Rite

Met deze inwijding wordt je vermogen tot heling van jezelf en anderen gewekt. Deze inwijding kan zonder pi-stone worden doorgegeven.

2de inwijding - De banden van Kracht. Chumpi Rite

Met deze inwijding ontvang je 5 energetische banden van kracht ter versterking van
je energieveld.
Ze geven een belangrijke spirituele bescherming welke zorgt voor verbinding met de natuurlijke krachten en elementen en geven tevens een verbinding met je eigen natuurlijke innerlijke kracht.

3de inwijding - Initiatie van Harmonie, Ayni Karpay

Deze inwijding verbindt je met de zeven scheppende principes van het universum.

7 archetypen, universele, organiserende krachten, worden energetisch als zaadjes
in je chakra's gewekt.

4de inwijding - Initiatie van de Ziener, Kawaq Rite

Deze inwijding ontwaakt de innerlijke ziener in je en daarmee je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit te gaan waarnemen.

Lineage inwijdingen


5de inwijding - Initiatie van de Hoeders van de Dag, Pampamesayok

De hoeders van de dag dienen het vrouwelijke pad. Zij eren de natuur in al haar grootsheid

en weten zich er een onlosmakelijk onderdeel van te zijn.

6de inwijding - Initiatie van de Hoeder van de Wijsheid, Altomesayok

Deze initiatie brengt je relatie met de hemel en het kosmische weer in het reine met Vader Zon, Inti TaiTai, De Zon, de kracht van creatie.

7de inwijding -Initiatie van de Hoeder van de Aarde, Kurak Akuyck

Deze initiatie verbindt je met de Aartsengelen die waken over onze Melkweg. Hoeders van de aarde zijn de hoeders van alle leven op aarde en zij vallen onder de directe bescherming van deze Aartsengelen.

Nieuwste inwijdingen


8ste inwijding - Initiatie van de Hoeder van de Sterren, Mosoq Karpay 

Dit is de initiatie van de tijd die komt. Met deze initiatie krijg je een stevige en veilige verankering met de tijd die komt na de overgangsfase waar we nu in zitten, dus 2012 en daarna.

9de inwijding - Initiatie van de Schepper, Taytanchis

Deze 9de en laatste inwijding activeert je Goddelijke natuur, het licht van creatie, 
De schepper in jou.