Reading Mediumschap

Ik mag als medium fungeren als doorgeefluik voor gene zijde om boodschappen van overleden mens en/of dier door te geven. 

 

Wanneer je een groot gemis voelt of met nog onverwerkte vragen zit, kun je hiervoor een afspraak maken.

 

Je mag hiervoor foto's en/of voorwerpen meenemen (ook op telefoon) waarmee ik mij afstem op de energie van de overledene.

Deze willen ons graag duidelijk maken dat de dood niet het einde is door hierin bewijs te leveren welke kenmerkend voor hen was tijdens hun leven. 

 

Een reading kan een stuk licht, rust en duidelijkheid creëren op je levenspad en je helpen om in het NU te kunnen staan zodat je ruimte in jezelf krijgt voor 
nieuwe mogelijkheden.

 

P.s. Houdt u er rekening mee dat ik medium ben, geen psycholoog of arts.