Nieuws!

Wet WTZA per 1 januari 2022

 

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe wet WTZA van kracht. Dit wil zeggen dat het volgens de wet nodig is dat er door elke hulpverlener of therapeut een elektronisch cliëntendossier wordt bijgehouden waar de cliënt inzage in heeft.
De formulieren hiervoor worden 
bij aanvang van de reading en/of behandeling met u ingevuld. Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij bereiken op 06-27252752.