Algemene Voorwaarden

 

Een afspraak maken kan alleen wanneer u akkoord bent met mijn onderstaande algemene voorwaarden.

 

 • Je bent en blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen welzijn. Wanneer je een consult, behandeling of cursus bij Praktijk Elly Slobbe afneemt, ga je er ook mee akkoord dat deze verantwoordelijkheid bij jezelf ligt en ik slechts een advies geef.
 • Een consult, behandeling of cursus is te allen tijde persoonlijk gericht en bedoeld voor de persoon die op dat moment bij mij in de praktijk een consult, behandeling of cursus afneemt. 
 • Op alle lesmaterialen rust copyright. Het is niet toegestaan geluidsopnamen en geschreven woorden van ons consult te verspreiden of door te spelen aan media of derden zonder mijn schriftelijke toestemming.
 • Ik mag een afspraak weigeren indien deze niet correct voor mij voelt.  Praktijk Elly Slobbe is niet aansprakelijk voor eventuele reiskosten welke hieruit voort kunnen vloeien.
 • Indien je een behandeling wenst maar onder behandeling bent bij een arts of een andere hulpverlener, overleg je dit met deze en geef je dit tevens bij mij aan. Wanneer een behandeling bij mij door de arts of andere hulpverlener wordt afgeraden, stel je mij van deze informatie ook op de hoogte. Het consult/behandeling kan ik dan niet door laten gaan. 
 • Zaken die als zijnde medisch advies worden geïnterpreteerd, mogen nooit als zodoende worden geïnterpreteerd aangezien ik geen arts bent. Ga bij twijfel over je eigen (psychische en/of fysieke) gezondheid altijd naar de huisarts of een medisch specialist.
 • Wanneer wij een afspraak op een bepaalde tijd hebben staan, wordt er van je verwacht dat je op deze tijd aanwezig bent. Mocht je verhinderd zijn, probeer dit dan zo tijdig mogelijk aan te geven zodat ik deze ruimte aan iemand anders kan geven. Mocht je na 15 minuten na aanvang van de afspraak, niet op komen dagen zonder dit aan te geven middels mail, sms of telefoontje, vervalt de afspraak en is het mogelijk een nieuwe afspraak te maken indien dit ook voor mij nog goed voelt. Echter pas op de eerstvolgende beschikbare datum.
 • Een afspraak gaat alleen door bij akkoord met deze Algemene Voorwaarden en akkoord van de privacyverklaring.
 • Praktijk Elly Slobbe is niet verantwoordelijk voor de tevredenheid van de cliënt. 
 • Alle foto's en tekeningen zijn van Elly Slobbe en mogen zonder schriftelijke toestemming van  Elly Slobbe niet worden gekopieerd.  
 • Tijdens een wandeling ben je zelf verantwoordelijk voor goed schoeisel en een goed lichamelijk gestel. Praktijk Elly Slobbe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel gedurende de afspraak.